May ơ xe nâng hàng

May ơ xe nâng hàng và các loại xe cơ giới.
Liên hệ: 0913 635 131 – admin@epsasia.com.vn

EPS Việt Nam cung cấp moay ơ bánh trước xe nângmoay ơ bánh sau xe nâng với sản phẩm phụ tùng chính hãng. Các loại xe nâng hiện nay như: Komatsu, Toyota, Mitsubishi, TCM, Nissan, Eulifter, Unicarriers, Heli….

1 số thông số cơ bản: FD20~30Z5, FG20~30N5, FD20~30T6/C6, FD20~25T3/C3 , FD30T3/C3 , FD60~80Z8, FB15-7, FD35~50T8, FD35~50T9, FD50~70Z7,FD50~100Z8, FD15T12, FD15T13, FB15-6, FB15-7,FB15-8, FB20~30-6/7/8, FD35~50C8/C9

7-8FD30, 8FDN30, 5FD20~30,6FD20~25, 7FD20~25, 8FD20~25, 7FD35~45, 5FB10~30, 6FB10~30, 3-6FD35-A50, 7FB10~30, 7FBR10~30

FD20~30-12,FD20~30-14, FD20~30-16, FD20~30-11, FD50-7, FD50AT-7, FD50~70-7, FD50~70-10, CPCD20~30,CPCD3~50

F18B, F14C, FD20~25N (F18C), FD30N (F14E), FD20~30MC

J01,J02, L01, L02

Khách hàng có nhu cầu mua may ơ xe nâng xin vui lòng liên hệ hotline: 0913 635 131 – admin@epsasia.com.vn

0/5 (0 Reviews)

0913635131