Càng xe nâng gắn móc treo

Càng xe nâng gắn móc treo được sử dụng nâng hạ hàng hóa trong bao hoặc những hàng hóa ở xa, ở trên thùng container xuống.

Liên hệ: 0913 635 131 – admin@epsasia.com.vn

0913635131